Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Vánoční koledy a písně > Nesem vám noviny

Vánoční koledy a písně

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
neboť noc tmavá se proměnila v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen, oznamují.

My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
Ježíše svého, Pána našeho přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.

Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
jak jsi spanilý a ušlechtilý, celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
setoupil jsi z nebe, abys jen sebe obětoval.

Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
Svoje poddané, tobě oddané ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
na které jistě čekalo lidské pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
tam, kde přebýváš, slávy požíváš na věčnosti.

Nabídka novoročenek:
Novoročenky dle žánru motivu
Informace a služby:
Zajímavosti:
Hot-line: 603 729 354
výrábíme novoročenky a vánoční přání
|Copyright © 2001-2021 Novorocenky CZ | Cookies