Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Přestupný rok

Přestupný rok

Připravili jsme pro vás přehledný seznam přestupných roků, jak jdou za sebou. Můžete tak jednoduše určit pro vaše Vánoční přání zda je rok je přestupný nebo není.

Pravidlem je, že přestupný rok je dělitelný 4  a také 100 a 400 vždy ale beze zbytku (nikdy nesmí být dělitelný 100, pokud ano musí být zároveň dělitelný i 400, jako příklad může sloužit rok 2000.

Přestupný rok nesmí být dělitelný 100 a pokud ano, tak musí být zároveň dělitelný 400. (Například rok 2000 vyhovuje tomuto pravidlu)

Seznam přestupných roků od roku 1904 do roku 2400

1904 2000 2096 2196 2296 2396
1908 2004 2104 2204 2304 2400
1912 2008 2108 2208 2308  
1916 2012 2112 2212 2312  
1920 2016 2116 2216 2316  
1924 2020 2120 2220 2320  
1928 2024 2124 2224 2324  
1932 2028 2128 2228 2328  
1936 2032 2132 2232 2332  
1940 2036 2136 2236 2336  
1944 2040 2140 2240 2340  
1948 2044 2144 2244 2344  
1952 2048 2148 2248 2348  
1956 2052 2152 2252 2352  
1960 2056 2156 2256 2356  
1964 2060 2160 2260 2360  
1968 2064 2164 2264 2364  
1972 2068 2168 2268 2368  
1976 2072 2172 2272 2372  
1980 2076 2176 2276 2376  
1984 2080 2180 2280 2380  
1988 2084 2184 2284 2384  
1992 2088 2188 2288 2388  
1996 2092 2192 2292 2392  
Nabídka novoročenek:
Novoročenky dle žánru motivu
Informace a služby:
Zajímavosti:
Hot-line: 603 729 354
výrábíme novoročenky a vánoční přání
|Copyright © 2001-2021 Novorocenky CZ | Cookies