Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Ježíšek

Ježíšek

Ježíšek se dle pověsti narodil ve městě Betlémě, kam odešli jeho rodiče Josef a Marie ze svého domova z Nazaretu poté, co římský císař Caesar Augustus vydal výnos, že se provede sčítání obyvatel a jejich majetku kvůli vybírání daní. Všichni se museli hlásit ve městě, ze kterého pocházeli. Josef s Marií nenašli v Betlémě jediný volný nocleh, proto museli přenocovat ve stáji. Zde Marie porodila syna Ježíše, kterého poté ovinula pruhy látky a uložila do jeslí. Andělé zvěstovali tuto zprávu pastýřům a ti se vydali na cestu za spasitelem, aby se mu poklonili.

Přišli za ním i tři mudrci – králové s dary: zlatem – označovalo královskou moc, kadidlem – Kristovo božství a myrhou – Ježíšovo lidství. Ti následovali hvězdu, která je dovedla k domu Ježíšově, budoucímu králi Židů. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů psaním písmen na dveře C+M+B (u nás K+M+B). Nejsou to ale počáteční písmena jmen Tří králů Kašpar, Melichar, Baltazar, ale zkratka latinských slov požehnání „Christus mansionem benedicat“ tzn. „Kristus žehnej tomuto domu.“

O zprávě o budoucím králi Židů se dozvěděl král Herodes, který nechal ze strachu o svůj trůn vyvraždit všechny chlapce narozené v Betlémě. Josefovi a Marii se však podařilo s Ježíškem po varování uprchnout do Egypta, odkud se vrátili zpět do Betléma až po Herodově smrti.

Nabídka novoročenek:
Novoročenky dle žánru motivu
Informace a služby:
Zajímavosti:
Hot-line: 603 729 354
výrábíme novoročenky a vánoční přání
|Copyright © 2001-2021 Novorocenky CZ | Cookies